Zespół

Bogate doświadczenie i ambicje zawodowe oraz szczere zaangażowanie w sprawy Klientów stanowią dla nas wartości najwyższe. W swojej pracy cenimy przede wszystkim zaufanie naszych Mocodawców, jak również ich zadowolenie z wyników podjętej współpracy. Z tego też powodu dążymy do stałego poszerzania naszej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Poniżej przedstawiamy Państwu listę naszych pracowników.

 • Dział Prawny
  • Paweł Ralski – Radca Prawny
  • Piotr Liwosz – Radca Prawny
  • Justyna Podkańska – Radca Prawny
  • Katarzyna Greczaniuk-Gromadzka – Radca Prawny
  • Piotr Krajewski – Adwokat
  • Natalia Kurowska – Asystent Radcy Prawnego
  • Anna Koprowska – Asystent Radcy Prawnego
 • Referat Działu Prawnego
  • Ewa Kluska – Dyrektor Referatu Działu Prawnego
  • Anna Kwiatek – Referent Działu Prawnego
  • Anna Antończyk – Referent Działu Prawnego
  • Alicja Niewitała – Referent Działu Prawnego
 • Dział Obsługi Klienta
  • Grzegorz Piskorz – Dyrektor ds. sprzedaży
  • Jaglarz Monika – Koordynator Działu Obsługi Klienta
  • Barbara Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Katarzyna Góralczyk-Galewska – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Grażyna Grotomirska – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Teresa Gądek – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Krzysztof Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Marzena Matusik – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jolanta Ledkiewicz – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Małgorzata Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Elżbieta Grabowska – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Ewa Kozłowska – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jadwiga Szczęsna – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Janusz Kucharczyk – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jakub Kądzioła – Konsultant Działu Obsługi Klienta

  • Agnieszka Kamola – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży
  • Jacek Kamola – Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży
  • Tomasz Żebrowski – Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży
  • Sebastian Matuszak – Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży
  • Mariusz Zawiłło – Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży
  • Krystyna Karpińska – Manager ds. Odszkodowań
  • Andrzej Hrabia – Manager ds. Odszkodowań
  • Rafał Bulek – Manager ds. Odszkodowań
  • Górecki Paweł – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Krasowski Bartosz – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Wojciech Biłan – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Książek Renata – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Biernacki Cezary – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Kozera Zbigniew – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Przemysław Holik – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Bożena Kędziora – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Robert Kurdziel – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Jerzy Lewalski – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Kamil Łakomy – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Gabriela Nawieśniak – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Andrzej Orczykowski – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Katarzyna Pawela – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Tomasz Polakowski – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Stanisław Zaborowski – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Rafał Zembala – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Alicja Zielińska – Konsultant ds. Odszkodowań
 • Biuro
  • Sylwia Pieńkowska – Kierownik Administracji
  • Katarzyna Wójcik – Kierownik Sekretariatu

Piotr Krajewski – Adwokat

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były pracownik Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie oraz kilku instytucji finansowych. Pracował jako prawnik w Krakowskim Domu Maklerskim S.C. Ekspert Instytutu Copernicus. Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Związku Banków Polskich. Był Prezesem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Gospodarczym ACFE Polska, która to organizacja jest oddziałem ACFE USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach gospodarczych, obsługi prawnej instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa instytucji finansowych, spółek prawa handlowego, Compliance, rynku kapitałowego i zagadnień IT. Przez wiele lat pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. oraz funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., nadzorując zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwa informatycznego, zapobieganiu nadużyciom oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających (investigation). Specjalizuje się m.in. w następujących obszarach:

 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w podmiotach gospodarczych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i audytów dochodzeniowych w podmiotach gospodarczych
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (pranie pieniędzy)
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa
 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity  Management
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych.

Paweł Ralski – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jego pracy magisterskiej były zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego – „Uznanie międzynarodowe a realizacja prawa narodów do samostanowienia”. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2004 r. zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. W zakresie jego zainteresowań znajduje się procedura cywilna, prawo gospodarcze, rodzinne i międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim.

Piotr Liwosz – Radca Prawny

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na kierunkach Politologia i Prawo bronił prace magisterskie poświęcone zagadnieniom prawa pracy oraz bezrobocia. Praktykował w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współpracował z kancelariami radców prawnych zdobywając doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia z tematyki prawnych i praktycznych aspektów przeciwdziałania bezrobociu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską będącą kontynuacją zagadnień poruszanych w pracach magisterskich. Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim. W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Publikacje:

 • „Kluby Pracy w Polsce” zamieszczony w książce „Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno – społecznych XXI wieku” pod red. Marioli Weber (Olsztyn, 2011)
 • „Formy ingerencji państwa w rynek pracy” znajdujący się w tomie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod red. Andrzeja Świątkowskiego (Kraków, 2011)
 • „Podróż służbowa na terenie kraju – wybrane problemy” znajdujący się w tomie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod red. Andrzeja Świątkowskiego (Kraków,2012)