Zespół

Bogate doświadczenie i ambicje zawodowe oraz szczere zaangażowanie w sprawy Klientów stanowią dla nas wartości najwyższe. W swojej pracy cenimy przede wszystkim zaufanie naszych Mocodawców, jak również ich zadowolenie z wyników podjętej współpracy. Z tego też powodu dążymy do stałego poszerzania naszej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Poniżej przedstawiamy Państwu listę naszych pracowników.

 • Dział Prawny
  • Bartosz Matusiak – Radca Prawny
  • Emil Wojciechowski – Radca Prawny
  • Paweł Ralski – Radca Prawny
  • Aldona Tomaszewska – Radca Prawny
  • Piotr Liwosz – Radca Prawny
  • Justyna Podkańska – Radca Prawny
  • Katarzyna Greczaniuk-Gromadzka – Radca Prawny
  • Piotr Krajewski – Adwokat
  • Dominik Gawlik – Asystent Radcy Prawnego
  • Katarzyna Cylna – Asystent Radcy Prawnego
  • Andrzej Topolnicki – Asystent Radcy Prawnego
 • Referat Działu Prawnego
  • Ewa Kluska – Dyrektor Referatu Działu Prawnego
  • Andrzej Waksmundzki – Kierownik Referatu Działu Prawnego
  • Natalia Gołębiewska – Referent Działu Prawnego
  • Justyna Kwaśniewska – Referent Działu Prawnego
  • Anna Kwiatek – Asystent Działu Prawnego
  • Anna Antończyk – Asystent Działu Prawnego
 • Dział Obsługi Klienta
  • Kacper Madej – Dyrektor Działu Obsługi Klienta
  • Krzysztof Szubryt – Koordynator Działu Obsługi Klienta
  • Monika Jaglarz – Koordynator Działu Obsługi Klienta
  • Barbara Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Teresa Gądek – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jadwiga Szczęsna – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Janusz Kucharczyk – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jolanta Ledkiewicz – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Krzysztof Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Marzena Matusik – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Jakub Kądzioła – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Małgorzata Michniak – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Katarzyna Góralczyk – Galewska – Konsultant Działu Obsługi Klienta
  • Agnieszka Kamola – Dyrektor Regionalny ds. Odszkodowań
  • Jacek Kamola – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Tomasz Żebrowski – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Sebastian Matuszak – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Daniel Mierzwa – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Łukasz Matyjaszczyk – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Tomasz Czekaj – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Adam Pastuszka – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Stanisław Stępień – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Rafał Kwarciak – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Anita Berezicka – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Roman Janocha – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Paweł Lewicki – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Adam Janowski – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Mariusz Zawiłło – Regionalny Kierownik ds. Odszkodowań
  • Holik Przemysław – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Wojciech Konik – Dyrektor ds. Sieci
  • Tomasz Polakowski – Specjalista ds. Odszkodowań
  • Zaborowski Stanisław – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Górecki Tomasz – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Hrabia Andrzej – Konsultant ds. Odszkodowań

  • Piotr Żołyniak – Dyrektor ds. Sieci
  • Krystyna Karpińska – Manager ds. Odszkodowań
  • Tadeusz Piasecki – Manager ds. Odszkodowań
  • Rafał Bulek – Manager ds. Odszkodowań
  • Tomasz Bularz – Kierownik ds. Odszkodowań
  • Grzegorz Matoga – Kierownik ds. Odszkodowań
  • Gabriela Nawieśniak – Kierownik ds. Odszkodowań
  • Witold Zadyński – Starszy Konsultant ds. Odszkodowań
  • Bogusław Dudek – Starszy Konsultant ds. Odszkodowań
  • Michał Gurak – Starszy Konsultant ds. Odszkodowań
  • Agata Talowska – Starszy Konsultant ds. Odszkodowań
  • Marcin Sadowski – Starszy Konsultant ds. Odszkodowań
  • Ewa Grabska – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Katarzyna Pawela – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Jarosław Borowski – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Alicja Gajda – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Piotr Dźwigoński – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Szymon Ślusarz – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Marian Wojtyś – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Bogdan Wojenka – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Jolanta Borsa – Konsultant ds. Odszkodowań
  • Marcin Bienas – Konsultant ds. Odszkodowań
 • Biuro
  • Sylwia Pieńkowska – Asystent działu administracji
  • Ewa Różycka – Sekretarka
  • Katarzyna Wójcik – Sekretarka
  • Olga Żarnowiecka – Sekretarka

Piotr Krajewski – Adwokat

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były pracownik Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie oraz kilku instytucji finansowych. Pracował jako prawnik w Krakowskim Domu Maklerskim S.C. Ekspert Instytutu Copernicus. Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Związku Banków Polskich. Był Prezesem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Gospodarczym ACFE Polska, która to organizacja jest oddziałem ACFE USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach gospodarczych, obsługi prawnej instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa instytucji finansowych, spółek prawa handlowego, Compliance, rynku kapitałowego i zagadnień IT. Przez wiele lat pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. oraz funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., nadzorując zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwa informatycznego, zapobieganiu nadużyciom oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających (investigation). Specjalizuje się m.in. w następujących obszarach:

 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w podmiotach gospodarczych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i audytów dochodzeniowych w podmiotach gospodarczych
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (pranie pieniędzy)
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa
 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity  Management
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych.

Paweł Ralski – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jego pracy magisterskiej były zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego – „Uznanie międzynarodowe a realizacja prawa narodów do samostanowienia”. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2004 r. zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. W zakresie jego zainteresowań znajduje się procedura cywilna, prawo gospodarcze, rodzinne i międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim.

Emil Wojciechowski – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył pracując w jednej z krakowskich kancelarii radców prawnych, świadcząc kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz firm z branży budowlanej. Interesuje się w szczególności prawem cywilnym i gospodarczym. Zna język angielski.

Piotr Liwosz – Radca Prawny

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na kierunkach Politologia i Prawo bronił prace magisterskie poświęcone zagadnieniom prawa pracy oraz bezrobocia. Praktykował w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współpracował z kancelariami radców prawnych zdobywając doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia z tematyki prawnych i praktycznych aspektów przeciwdziałania bezrobociu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską będącą kontynuacją zagadnień poruszanych w pracach magisterskich. Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim. W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Publikacje:

 • „Kluby Pracy w Polsce” zamieszczony w książce „Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno – społecznych XXI wieku” pod red. Marioli Weber (Olsztyn, 2011)
 • „Formy ingerencji państwa w rynek pracy” znajdujący się w tomie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod red. Andrzeja Świątkowskiego (Kraków, 2011)
 • „Podróż służbowa na terenie kraju – wybrane problemy” znajdujący się w tomie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod red. Andrzeja Świątkowskiego (Kraków,2012)

Bartosz Matusiak- Radca Prawny

W 2009 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Katedrze Prawa Konstytucyjnego bronił pracę magisterską pt.” Zasada równości w amerykańskim prawie wyborczym ” pod kierunkiem merytorycznym prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego . W 2009 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a następnie w 2010 r. przeniósł się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zdobył m. in. podczas rocznej pracy w Kancelarii Radców Prawnych w Częstochowie. Interesuje się w szczególności prawem i postępowaniem cywilnym, prawem i postępowaniem karnym, specjalizuje się w prawie rodzinnym i w sprawach o wykroczenia. Włada językiem angielskim.

Aldona Tomaszewska – Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez 10 lat w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w kraju. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych o zadośćuczynienie z tytułu szkód na osobie. W kręgu jej szczególnych zainteresowań pozostają także sprawy z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim zagadnienia odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu (notariusza, architekta, adwokata, komornika sądowego etc.) a także przewozem drogowym towarów i odpowiedzialnością cywilną członków zarządu spółek kapitałowych. W ramach wykonywanej pracy zawodowej współpracowała przy konstruowaniu umów ubezpieczenia i kreowaniu produktów ubezpieczeniowych. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń w zakresie prowadzenia negocjacji i sztuki komunikacji. Włada językiem angielskim.