Zakres usług

Od początku swego istnienia Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w rolnictwie i innych wypadkach.

Na zasadach i w zakresie ustalonym indywidualnie z Klientem, Kancelaria prowadzi również współpracę w sprawach z zakresu:

 • prawa rodzinnego o rozwód i separację, podział majątku dorobkowego, alimenty, władzę rodzicielską, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, etc.
 • prawa spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, etc.
 • prawa cywilnego w głównej mierze roszczenia odszkodowawcze m.in.
  • roszczenia o zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu
  • roszczenia o zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wypadkiem
  • roszczenia o rentę odszkodowawczą
  • roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej
  • roszczenia o stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej
  • roszczenia o rentę po śmierci osoby najbliższej
 • prawa pracy obejmującego reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, konstruowanie oraz analiza umów oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy, etc.
 • prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi, postępowanie nakazowe, postępowanie rejestrowe, etc.