Wypadek w rolnictwie

Nasza Kancelaria oferuje pomoc przy uzyskaniu odszkodowania z tytułu szkody powstałej w związku z wypadkiem w rolnictwie. Możliwość uzyskania takiego odszkodowania istnieje wówczas, gdy w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca z rolnikiem w tym gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, następstwem której jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub jego utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Z naszej strony oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie oszacowania szkody majątkowej, sformułowania oraz zgłoszenia roszczenia, jak również reprezentacji naszych Klientów w danej sprawie aż do jej pomyślnego zakończenia.

Źródła, z których można dochodzić odszkodowania to:

  • odszkodowanie z KRUS
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolnika
  • odszkodowanie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia NW lub ubezpieczenia na życie.

Kancelaria świadczy usługi prawne w uzyskaniu odszkodowania w każdej z wyżej wymienionych sytuacji.