Wypadek przy pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy można uzyskać od pracodawcy lub od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasza Kancelaria oferuje obsługę prawną w obydwu przypadkach, zapewniając profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia roszczenia oraz reprezentacji naszych Klientów w danej sprawie aż do jej pomyślnego zakończenia.

W myśl ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się:

  • nagłe zdarzenie
  • wywołane przyczyną zewnętrzną
  • powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy konieczne jest wykazanie, że do powstania szkody na osobie pracownika doszło z winy pracodawcy, w szczególności w wyniku jego zaniedbania bądź niezastosowania się do obowiązujących przepisów prawa pracy. Przyczyna wypadku będąca źródłem urazu lub śmierci pracownika powinna być związana z wykonywaną przez niego pracą, nie powinna natomiast pochodzić od samego pracownika, a być czymś zewnętrznym, nie związanym tylko i wyłącznie z reakcjami organizmu osoby poszkodowanej.