Oświadczenie dot. reportażu w programie Interwencja

Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Portowej 22a informuje, iż działalność Kancelarii nie jest przedmiotem reportażu wyemitowanego w programie Interwencja w dniu 8 listopada 2016 roku, zaś osoba Poszkodowana występująca w wspomnianym materiale nigdy nie była klientem Kancelarii. Reportaż dotyczy innej działającej na terenie Krakowa Kancelarii.

Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonuje terminowo wszelkich rozliczeń z klientami, czyniąc to wedle zapisów umowy oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami i dobrym obyczajem. Dział Prawny Kancelarii skontaktował się z autorami reportażu celem wypracowania rozwiązania w kierunku uniemożliwienia powiązania LLex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z podmiotem zalegającym z płatnością na rzecz osoby Poszkodowanej występującej w wyemitowanym nagraniu.