O kancelarii

Szanowni Państwo,

Kancelaria Consensus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. rozpoczęła działalność na rynku usług prawniczych w 2009 roku. Od początku istnienia naszym priorytetem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie pełnej i jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę.

Za cel naszych działań stawiamy sobie przede wszystkim Państwa satysfakcję i wygodę. Dążymy również do tego, aby uchronić Państwa przed dodatkowymi przykrymi konsekwencjami wypadku w postaci uciążliwej, osobistej partycypacji w postępowaniu przed ubezpieczycielem sprawcy szkody. Cele te osiągamy w szczególności poprzez uczciwe, indywidualne podejście do Klienta, jak również przez dbałość o Jego partykularne interesy. Z uwagi na charakter prowadzonych przez nas spraw dużą wagę przywiązujemy do poszanowania prywatności i trudnej sytuacji życiowej, w jakiej na skutek zaistniałego wypadku znalazły się osoby poszkodowane. Z tego też względu na każdym etapie prowadzenia sprawy nasze działania są zgodne z etyką zawodową, jak również z zasadami współżycia społecznego.

W obszarze specjalizacji naszej Kancelarii leży szeroko pojęta obsługa prawna osób:

Przed rozpoczęciem współpracy, mającej na celu wszczęcie postępowania odszkodowawczego przed ubezpieczycielem, dokonujemy profesjonalnej, kompleksowej i – co równie istotne – bezpłatnej analizy prawnej Państwa sprawy. Dla całościowego ujęcia prowadzonej sprawy, w uzasadnionych przypadkach oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze orzecznicy różnych specjalizacji.

Oferujemy pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania odszkodowawczego: przy zgłaszaniu szkody, w trakcie jej likwidowania, przy ugodowym zakończeniu postępowania, czy wreszcie w skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi bądź sprawcy szkody.

Nasi Klienci mogą liczyć na pełne informacje na temat stanu ich sprawy, których udzielamy na bieżąco z wykorzystaniem najszybszych i najdogodniejszych dla Klientów form komunikacji.

Wspieramy:

Dom Łazarza Gradium Et Spes Na Zielonej Murawie Szkoła Podstawowa w Goszycach Wsparcie ITMBW Kraków