Inne wypadki

Do najczęstszych wypadków z udziałem pieszych (poza wypadkami komunikacyjnymi) dochodzi na skutek upadku na nieodśnieżonym lub niezabezpieczonym chodniku, drodze bądź terenie udostępnionym do powszechnego użytkowania (np. peron, parking, itp.). Za rekompensatę szkody oraz wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu odniesionej szkody osobowej bądź majątkowej odpowiedzialny jest podmiot zarządzający danym terenem i zobowiązany do jego prawidłowego utrzymania.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyżej wymienionych wypadków. Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, zgłoszenia roszczenia oraz reprezentacji naszych Klientów w danej sprawie aż do jej pomyślnego zakończenia.